WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

Back to top

Proces rekrutacji na stanowisko techniczne

ETAP 1: APLIKACJA I SELEKCJA CV

Możesz aplikować na każde z otwartych stanowisk opublikowanych na naszej stronie kariery. Jeśli jesteś na naszej stronie po raz pierwszy prosimy o utworzenie konta przed rozpoczęciem procesu aplikacji. Lokalny Dział HR zapozna się z przesłanymi aplikacjami, zwracając uwagę na doświadczenie i kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.

ETAP 2: KONTAKT TELEFONICZNY

Jeśli Twoja aplikacja zostanie wybrana, lokalny dział HR skontaktuje się Tobą, aby umówić się na rozmowę kwalifikacyjną.

ETAP 3: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Podczas spotkania, które trwa około godziny, będziesz miał okazję poznać swojego bezpośredniego przełożonego, zaznajomić się ze specyfiką pracy i obowiązkami na danym stanowisku.

ETAP 4: DECYZJA

Każdy Kandydat do pracy w KONE otrzyma informację zwrotną na temat wyniku rekrutacji.

Proces rekrutacji na stanowisko biurowe

ETAP 1: APLIKACJA I SELEKCJA CV

Możesz aplikować na każde z otwartych stanowisk opublikowanych na naszej stronie kariery. Jeśli jesteś na naszej stronie po raz pierwszy prosimy o utworzenie konta przed rozpoczęciem procesu aplikacji. Lokalny Dział HR zapozna się z przesłanymi aplikacjami, zwracając uwagę na doświadczenie i kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.

ETAP 2: WSTĘPNA ROZMOWA TELEFONICZNA

Jeśli Twoja aplikacja zostanie wybrana, lokalny dział HR skontaktuje się Tobą i przeprowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której zostaniesz zapytany o szczegóły dotyczące Twojej kariery i aspiracji zawodowych.

ETAP 3: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Podczas pierwszego spotkania, które trwa około godziny, będziesz miał okazję poznać swojego bezpośredniego przełożonego, zaznajomić się ze specyfiką pracy i obowiązkami na danym stanowisku.

ETAP 4: TESTY ONLINE

Po udziale w rozmowie kwalifikacyjnej możesz zostać zaproszony do wypełnienia testów dotyczących preferencji zawodowych i zachowań w miejscu pracy oraz zdolności analitycznych. Po ich wykonaniu, otrzymasz informację zwrotną dotyczącą wyników.

ETAP 5: DRUGIE SPOTKANIE

Jeśli pierwsza rozmowa okaże się sukcesem, skontaktujemy się z Tobą w celu umówienia drugiego spotkania, które przeprowadzi dyrektor departamentu, do którego aplikujesz.

ETAP 6: DECYZJA

Każdy Kandydat do pracy w KONE otrzyma informację zwrotną na temat wyniku rekrutacji.

Proces rekrutacji na stanowisko menedżerskie

ETAP 1: APLIKACJA I SELEKCJA CV

Możesz aplikować na każde z otwartych stanowisk opublikowanych na naszej stronie kariery. Jeśli jesteś na naszej stronie po raz pierwszy prosimy o utworzenie konta przed rozpoczęciem procesu aplikacji. Lokalny Dział HR zapozna się z przesłanymi aplikacjami, zwracając uwagę na doświadczenie i kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.

ETAP 2: WSTĘPNA ROZMOWA TELEFONICZNA

Jeśli Twoja aplikacja zostanie wybrana, lokalny dział HR skontaktuje się Tobą i przeprowadzi krótką rozmowę telefoniczną, podczas której zostaniesz zapytany o szczegóły dotyczące Twojej kariery i aspiracji zawodowych.

ETAP 3: ROZMOWA KWALIFIKACYJNA

Podczas pierwszego spotkania, które trwa około godziny, będziesz miał okazję poznać swojego bezpośredniego przełożonego, zaznajomić się ze specyfiką pracy i obowiązkami na danym stanowisku.

ETAP 4: TESTY ONLINE

Po udziale w rozmowie kwalifikacyjnej możesz zostać zaproszony do wypełnienia testów dotyczących preferencji zawodowych i zachowań w miejscu pracy oraz zdolności analitycznych. Po ich wykonaniu, otrzymasz informację zwrotną dotyczącą wyników.

ETAP 5: ASSESSMENT CENTER

Jeśli pierwsza rozmowa okaże się sukcesem, zaprosimy Cię do udziału w Assessment Center. To spotkanie trwające około dwóch godzin, które pozwoli nam zaobserwować, czy posiadasz cechy i kompetencje określone jako niezbędne, aby z powodzeniem realizować przyszłe zadania. Po jego odbyciu, przekażemy Ci szczegółową informację zwrotną, uwzględniającą Twoje mocne strony, jak i obszary do rozwoju.

ETAP 6: DECYZJA

Każdy Kandydat do pracy w KONE otrzyma informację zwrotną na temat wyniku rekrutacji.

Proces rekrutacji na Międzynarodowy Program Stażowy (ITP)

APLIKACJA

Na początku stycznia wszystkie stanowiska w ramach ITP są umieszczane na stronie korporacyjnej. Aplikację można składać maksymalnie na dwa stanowiska. Należy wypełnić formularz online, załączyć list motywacyjny, CV i oceny z ostatnich dwóch semestrów studiów w języku angielskim.

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Okres składania aplikacji kończy się w połowie lutego. Po zapoznaniu się z aplikacjami Globalny Dział HR zaprasza najlepszych Kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Zazwyczaj drugi etap jest przeprowadzany przez Menedżera z kraju, w którym ma się odbywać staż. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w lutym i marcu.

FINALNA DECYZJA

Ostateczna decyzja jest podejmowana najpóźniej w kwietniu. Z wszystkimi Kandydatami, którzy przesłali aplikacje kontaktujemy się mailowo, telefonicznie natomiast z ostatecznie wybranymi.

Sprawdź aktualne oferty pracy w KONE