Back to top

Ogólny proces rekrutacji

APLIKACJA

Możesz aplikować na każde z otwartych stanowisk opublikowanych na naszej stronie kariery. Jeśli jesteś na naszej stronie po raz pierwszy prosimy o utworzenie konta przed rozpoczęciem procesu aplikacji.

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Zaraz po wypełnieniu i wysłaniu swojej aplikacji otrzymasz automatyczne potwierdzenie na podany adres email. Lokalny Dział HR zapozna się z przesłanymi aplikacjami i zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną najbardziej obiecujących Kandydatów. Pełny proces rekrutacji może obejmować nawet kilka etapów.

FINALNA DECYZJA

Z wszystkimi Kandydatami kontaktujemy się za pośrednictwem poczty email, telefonicznie natomiast z tymi, którzy zaklasyfikują się do kolejnych etapów. Czas trwania procesu rekrutacji uzależniony jest od wielu czynników, dlatego trudno jest jednoznacznie określić termin, po upływie którego Kandydat otrzyma od nas informację o finalnej decyzji.

Proces rekrutacji na Międzynarodowy Program Stażowy (ITP)

APLIKACJA

Na początku stycznia wszystkie stanowiska w ramach ITP są umieszczane na stronie korporacyjnej. Aplikację można składać maksymalnie na dwa stanowiska. Należy wypełnić formularz online, załączyć list motywacyjny, CV i oceny z ostatnich dwóch semestrów studiów w języku angielskim.

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Okres składania aplikacji kończy się w połowie lutego. Po zapoznaniu się z aplikacjami Globalny Dział HR zaprasza najlepszych Kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Zazwyczaj drugi etap jest przeprowadzany przez Menedżera z kraju, w którym ma się odbywać staż. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w lutym i marcu.

FINALNA DECYZJA

Ostateczna decyzja jest podejmowana najpóźniej w kwietniu. Z wszystkimi Kandydatami, którzy przesłali aplikacje kontaktujemy się mailowo, telefonicznie natomiast z ostatecznie wybranymi.

Sprawdź aktualne oferty pracy w KONE