WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

We couldn't determinde a local website for you

Go to your suggested website

Back to top

Ogólny proces rekrutacji

APLIKACJA

Możesz aplikować na każde z otwartych stanowisk opublikowanych na naszej stronie kariery. Jeśli jesteś na naszej stronie po raz pierwszy prosimy o utworzenie konta przed rozpoczęciem procesu aplikacji.

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Zaraz po wypełnieniu i wysłaniu swojej aplikacji otrzymasz automatyczne potwierdzenie na podany adres email. Lokalny Dział HR zapozna się z przesłanymi aplikacjami i zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną najbardziej obiecujących Kandydatów. Pełny proces rekrutacji może obejmować nawet kilka etapów.

FINALNA DECYZJA

Z wszystkimi Kandydatami kontaktujemy się za pośrednictwem poczty email, telefonicznie natomiast z tymi, którzy zaklasyfikują się do kolejnych etapów. Czas trwania procesu rekrutacji uzależniony jest od wielu czynników, dlatego trudno jest jednoznacznie określić termin, po upływie którego Kandydat otrzyma od nas informację o finalnej decyzji.

Proces rekrutacji na Międzynarodowy Program Stażowy (ITP)

APLIKACJA

Na początku stycznia wszystkie stanowiska w ramach ITP są umieszczane na stronie korporacyjnej. Aplikację można składać maksymalnie na dwa stanowiska. Należy wypełnić formularz online, załączyć list motywacyjny, CV i oceny z ostatnich dwóch semestrów studiów w języku angielskim.

ROZMOWA REKRUTACYJNA

Okres składania aplikacji kończy się w połowie lutego. Po zapoznaniu się z aplikacjami Globalny Dział HR zaprasza najlepszych Kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. Zazwyczaj drugi etap jest przeprowadzany przez Menedżera z kraju, w którym ma się odbywać staż. Rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w lutym i marcu.

FINALNA DECYZJA

Ostateczna decyzja jest podejmowana najpóźniej w kwietniu. Z wszystkimi Kandydatami, którzy przesłali aplikacje kontaktujemy się mailowo, telefonicznie natomiast z ostatecznie wybranymi.

Sprawdź aktualne oferty pracy w KONE