• HOME
 • Data file protection
Back to top

Zarządzanie danymi osobowymi

1. Administrator danych osobowych

KONE Corporation
Postal Address:
P.O.Box 7
FIN-02151 Espoo, FINLAND

Telefon:
+358 204 751

Adres:
KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo, FINLAND

2. Kontakt do komórki odpowiedzialnej za zarządzanie danymi osobowymi

KONE Corporate Communications
KONE Building
Keilasatama 3
FIN-02150 Espoo
Finland

Tel. +358 204 751
Fax +358 204 75 4515

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt przez formularz na naszej stronie korporacyjnej (kategoria "customer data related questions").

3. Nazwa bazy danych

Rejestr danych Klientów powiązany z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl.

4. Cele przetwarzania danych

Celami przetwarzania danych klientów są:

i) oferowanie Klientom usług i produktów poprzez serwisy internetowe www.kone.com i www.kone.pl;
ii) rozwój i zarządzanie relacjami z Klientami;
iii) rozwój i zarządzanie serwisami internetowymi www.kone.com, www.kone.pl i powiązanymi z nimi produktami;
iv) świadczenie dodatkowych usług powiązanych z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl oraz związanymi z nimi usługami;
v) zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi działaniami KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców w zakresie związanym z usługami dostępnymi w serwisach internetowych www.kone.com i www.kone.pl oraz powiązanymi produktami;
vi) bezpośredni marketing i eksploracja danych oraz związane z nimi działania, tj. tworzenie profilu Klienta dla celów KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców.

5. Informacje przechowywane w bazie danych

 • nazwa Klienta, dane kontaktowe, ogólny opis przedmiotu działalności Klienta (np. Architekt, Właściciel obiektu, Klient konserwacji)
 • prośby Klienta
 • dane zamówienia i inne dane związane z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl oraz powiązanymi z nimi produktami
 • pliki cookie (tzw. “ciasteczka) przeznaczone dla użytkownika serwisów internetowych www.kone.com i www.kone.pl
 • dane dziennika logowania w serwisach internetowych www.kone.com i www.kone.pl, zawierające zapis działań Klienta na stronie internetowej, w tym: preferencje Użytkownika, a także czas logowania i lokalizację Użytkownika>
 • zestawienie powyższych danych w formie profili Klienta
 • dane finansowe Klienta związane z zakupem usług lub związanych z nimi produktów

6. Standardowe źródła danych

 • informacje dostarczone przez Klienta, np. dane podstawowe, demograficzne i informacje o zamówieniu
 • informacje pozyskiwane z plików cookie (tzw. “ciasteczek”), przechowywanych na dysku twardym w komputerze lub innym urządzeniu Klienta, uzyskane przez KONE Corporation, jej partnerów, oddziały, filie i podwykonawców
 • dane dziennika logowania uzyskane przez KONE Corporation, jej partnerów, oddziały, filie i podwykonawców poprzez monitorowanie użycia systemu informatycznego serwisów internetowych www.kone.com lubwww.kone.pl
 • podmioty w ramach KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców dostarczające usługi i produkty związane z serwisami internetowymi www.kone.com i www.kone.pl
 • podmioty w ramach KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców świadczące usługi logistyczne, np. rozliczeniowe, transportowe, konserwacyjne, itp.

7. Przekazywanie danych poza kraje Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Dla celów wskazanych powyżej dane mogą zostać przekazane podmiotom w ramach KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców, z których niektóre mają siedziby poza terytorium Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Także część serwerów wykorzystywanych do dostarczania usług w ramach serwisów internetowych www.kone.com lub www.kone.pl może znajdować się poza terytorium Unii Europejskiego lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Zasady ochrony danych osobowych

Dane chronione są hasłem oraz zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony danych osobowych gromadzonych w systemach informatycznych KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców za pomocą tzw. zapór sieciowych (firewall). Tylko upoważnieni do tego pracownicy KONE Corporation, jej partnerów, oddziałów, filii i podwykonawców mają dostęp do danych osobowych zawartych w bazie danych.

Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze jej użytkowanie oznacza wyrażenie zgody na instalację w komputerze plików cookies – można je odinstalować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website