Program Dostępność Plus | KONE Polska

Program Dostępność Plus | KONE Polska

Program Dostępność Plus to źródło finansowania działań zapewniających swobodny udział w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach (na przykład seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi, kobietom w ciąży). Realizowany jest w ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Program Dostępność Plus | KONE Polska

Dofinansowanie do windy w Twoim budynku

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowują likwidację barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczki kierowane są do sektora publicznego (na przykład urzędów, szkół, przychodni) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Mogą z nich również korzystać szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury czy właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych. KONE pomaga uzyskać dofinansowanie do windy w ramach programu Dostępność Plus. Wysokość pożyczki może wynieść do 100% wartości inwestycji, a dotacja na windę w formie umorzenia części pożyczki może wynieść dla określonych podmiotów nawet 40% wartości inwestycji.

NA CO?

Likwidacja barier architektonicznych w zakresie dostępności do wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również budynków użyteczności publicznej

DLA KOGO?

Wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i osoby fizyczne posiadające wielorodzinne budynki mieszkalne

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

100% wartości inwestycji, brak ograniczenia wysokości pożyczki (zgodnie z zapotrzebowaniem)

OKRES KREDYTOWANIA

Do 20 lat

KOSZTY POŻYCZKI

oprocentowanie 0,15% rocznie, brak innych opłat i prowizji

MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA

Do 40% kapitału

Zdobądź dofinansowanie do windy

Jak uzyskać dofinansowanie do windy z programu Dostępność Plus?

Aby uzyskać dofinansowanie do windy w ramach programu Dostępność Plus, należy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawą otrzymania preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej w ramach Funduszu jest Audyt Dostępności. KONE oferuje pomoc w procesie jego przygotowania, zgodnie z zasadami programu Dostępność Plus.

Audyt Dostępności

Audyt Dostępności opisuje obecny stan budynku oraz identyfikuje bariery, z jakimi mierzą się osoby o szczególnych potrzebach. Wśród takich barier znaleźć się mogą schody prowadzące do pierwszego przystanku windy, rozmiar wejścia lub kabiny windy, problemy z otwarciem drzwi do windy lub całkowity brak windy w budynku. Efektem wykonania Audytu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb katalog planowanych działań poprawiających dostępność budynku, np. wymiana drzwi, kabiny lub całej windy czy zamontowanie windy w budynku, w którym do tej pory jej nie było.

img_logo Dostepnosc Plus

KONE partnerem Programu Dostępność Plus

KONE jest sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności, które jest zobowiązaniem współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Kierujemy się ideą dostępności i równego traktowania oraz dążymy do likwidacji barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

Rozwiązania KONE zwiększające dostępność

img_modernization-process-668x428

WYMIANA LUB MODERNIZACJA WINDY

Po wielu latach pracy każde urządzenie wymaga unowocześnienia. Nasze pakiety modernizacyjne służą poprawie bezpieczeństwa, niezawodności, dostępności i estetyki urządzeń, a także pozwalają obniżyć zużycie energii.

img_247CS-humlegarden-668x376

BUDYNKI BEZ WINDY

Możemy zamontować dźwig niemal w każdym budynku, w którym nie było dotąd takiego urządzenia.

img_Corporate_site_elevator_escalator_doors-Selected_highlights-688x376-03

ROZWIĄZANIA PEOPLE FLOW

Zaawansowane rozwiązania People Flow umożliwiają efektywne zarządzanie przepływem ludzi w budynku. Od głównego wejścia do punktu docelowego można docierać bezpieczniej, szybciej i bardziej komfortowo.

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza poniżej i powiedz nam, jak możemy Ci pomóc. Jeden z naszych zespołów odezwie się do Ciebie tak szybko, jak to możliwe.


+48My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Maintenance|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|OtherWypełnienie formularza kontaktowego oznacza, że zawarte w nim dane osobowe zostaną umieszczone w bazach danych KONE. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce ochrony prywatności.


Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze jej użytkowanie oznacza wyrażenie zgody na instalację w komputerze plików cookies – można je odinstalować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.