Program Dostępność Plus | KONE Polska

Program Dostępność Plus to źródło finansowania działań zapewniających swobodny udział w życiu społecznym i publicznym osobom o szczególnych potrzebach (na przykład seniorom, osobom z niepełnosprawnościami, rodzicom z dziećmi, kobietom w ciąży). Realizowany jest w ośmiu obszarach: architektura, transport, edukacja, służba zdrowia, cyfryzacja, usługi, konkurencyjność i koordynacja.

Dofinansowanie do windy w Twoim budynku

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego dofinansowują likwidację barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w formie preferencyjnych, nisko oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia. Pożyczki kierowane są do sektora publicznego (na przykład urzędów, szkół, przychodni) oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Mogą z nich również korzystać szkoły wyższe, jednostki naukowe, instytucje kultury czy właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych. KONE pomaga uzyskać dofinansowanie do windy w ramach programu Dostępność Plus. Wysokość pożyczki może wynieść do 100% wartości inwestycji, a dotacja na windę w formie umorzenia części pożyczki może wynieść dla określonych podmiotów nawet 40% wartości inwestycji.

NA CO?

Likwidacja barier architektonicznych w zakresie dostępności do wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jak również budynków użyteczności publicznej

DLA KOGO?

Wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego i osoby fizyczne posiadające wielorodzinne budynki mieszkalne

WYSOKOŚĆ POŻYCZKI

100% wartości inwestycji, brak ograniczenia wysokości pożyczki (zgodnie z zapotrzebowaniem)

OKRES KREDYTOWANIA

Do 20 lat

KOSZTY POŻYCZKI

oprocentowanie 0,15% rocznie, brak innych opłat i prowizji

MOŻLIWOŚĆ UMORZENIA

Do 40% kapitału

img_247CS_02_Value-highlight-background

Zdobądź dofinansowanie do windy

Jak uzyskać dofinansowanie do windy z programu Dostępność Plus?

Aby uzyskać dofinansowanie do windy w ramach programu Dostępność Plus, należy złożyć wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego. Podstawą otrzymania preferencyjnej pożyczki na realizację przedsięwzięć z zakresu zapewnienia lub poprawy dostępności budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej w ramach Funduszu jest Audyt Dostępności. KONE oferuje pomoc w procesie jego przygotowania, zgodnie z zasadami programu Dostępność Plus.

Audyt Dostępności

Audyt Dostępności opisuje obecny stan budynku oraz identyfikuje bariery, z jakimi mierzą się osoby o szczególnych potrzebach. Wśród takich barier znaleźć się mogą schody prowadzące do pierwszego przystanku windy, rozmiar wejścia lub kabiny windy, problemy z otwarciem drzwi do windy lub całkowity brak windy w budynku. Efektem wykonania Audytu jest dopasowany do indywidualnych potrzeb katalog planowanych działań poprawiających dostępność budynku, np. wymiana drzwi, kabiny lub całej windy czy zamontowanie windy w budynku, w którym do tej pory jej nie było.

img_logo Dostepnosc Plus

KONE partnerem Programu Dostępność Plus

KONE jest sygnatariuszem Partnerstwa na rzecz dostępności, które jest zobowiązaniem współpracy na rzecz realizacji założeń Programu Dostępność Plus. Kierujemy się ideą dostępności i równego traktowania oraz dążymy do likwidacji barier architektonicznych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.

Rozwiązania KONE zwiększające dostępność

Formularz kontaktowy

Skorzystaj z formularza poniżej i powiedz nam, jak możemy Ci pomóc. Jeden z naszych zespołów odezwie się do Ciebie tak szybko, jak to możliwe.


+48My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Maintenance|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Doors|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|OtherWypełnienie formularza kontaktowego oznacza, że zawarte w nim dane osobowe zostaną umieszczone w bazach danych KONE. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej Polityce ochrony prywatności.


Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze jej użytkowanie oznacza wyrażenie zgody na instalację w komputerze plików cookies – można je odinstalować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website