• HOME
  • Informacja dotycząca ochrony środowiska
Back to top

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), KONE Corporation jej spółki zależne (łącznie „KONE”) niniejszym informuje o obecności w określonych produktach KONE substancji znajdujących się na kandydackiej liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy do udzielenia zezwolenia (data ostatniej aktualizacji: 15 stycznia 2019 r.).

Używanie ołowiu w artykułach KONE

KONE dokłada wszelkich starań, by eliminować ołów ze swoich produktów. Należy jednak pamiętać, że następujące artykuły KONE dostarczane do UE zawierają ołów w stężeniu powyżej 0,1% wagi tych produktów:

  • Obciążniki ołowiane używane jako przeciwwaga w windach MonoSpace 700 ™ i KONE TranSys ™ z niskim sufitem lub z bardzo ograniczonym miejscem na przeciwwagę.
  • Baterie kwasowo-ołowiowe we wszystkich windach.
  • Określone artykuły elektryczne i elektroniczne w rozwiązaniach PCBA i elektrycznych KONE.

Wyżej wymienione artykuły nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa dla klientów i użytkowników końcowych w normalnych warunkach użytkowania, pod warunkiem że winda jest eksploatowana zgodnie z instrukcjami KONE, a artykuły są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze jej użytkowanie oznacza wyrażenie zgody na instalację w komputerze plików cookies – można je odinstalować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website