• HOME
 • Informacja dotycząca ochrony środowiska

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY ŚRODOWISKA

Zgodnie z art. 33 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), KONE Corporation jej spółki zależne (łącznie „KONE”) niniejszym informuje o obecności w określonych produktach KONE substancji znajdujących się na kandydackiej liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy do udzielenia zezwolenia.

KONE dokłada wszelkich starań, by eliminować substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (ang. SVHC) ze swoich produktów.Należy jednak pamiętać, że według naszej najlepszej wiedzy opartej na informacjach pochodzących od naszych dostawców, następujące produkty KONE dostarczane do UE zawierają substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) w stężeniu powyżej 0,1% masy tych produktów:

Ołów (nr CAS 7439-92-1):

 • Obciążniki ołowiane używane jako przeciwwaga w windach KONE MonoSpace 700™ i KONE TranSys™ z niskim nadszybiem lub z bardzo małą przestrzenią na przeciwwagę
 • Akumulatory kwasowo-ołowiowe we wszystkich windach
 • Pewne elementy elektryczne i elektroniczne w płytkach drukowanych, napędach i zasilaczach w systemach elektryfikacji KONE
 • Niektóre wentylatory kabiny windy
 • Niektóre uszczelki chwytaczy w windach
 • Niektóre tuleje i podkładki w ogranicznikach prędkości i chwytaczach w windach
 • Termistory NTC w stojanach wciągarek
 • Niektóre wyłączniki automatyczne w windach
 • Kołki stykowe w niektórych wyłącznikach krańcowych w windach
 • Niektóre profile i listwy progowe w windach
 • Szyny uziemiające w windach
 • Kołki dystansowe w urządzeniach awaryjnego otwierania hamulców w windach
 • Wkładki gwintowane w niektórych prowadnicach karty i elementach dystansowych w windach
 • Styki niektórych gniazd w windach
 • Zaciski linowe, śruby i tuleje przeciwwagi w niektórych urządzeniach do ewakuacji z podszybia
 • Wkładki i mikroprzyciski w niektórych wyłącznikach kluczykowych panelu dyspozycji w kabinie
 • Płyty ołowiowe w drzwiach hermetycznych KONE Hermetic 30R i 30I_R
 • Niektóre dławiki kablowe
 • Lampa bakteriobójcza wewnątrz oczyszczacza powietrza
 • Niektóre zasilacze

1,2-dimetoksyetan (nr CAS 110-71-4):

 • Litowe baterie pastylkowe w niektórych płytkach drukowanych
 • Niektóre układy pamięci

Alkany, C14-17, chloro (nr CAS 85535-85-9):

 • Niektóre przewody i kable w systemach elektryfikacji KONE

Tlenek ołowiu (nr CAS 1317-36-8):

 • Niektóre elementy w płytkach drukowanych (np. diody Zenera, rezystory, rezonatory, kryształy)

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodekachloropentacyklo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dienu (nr CAS 13560-89-9):

 • Niektóre cewki indukcyjne w płytkach drukowanych

4,4'-izopropylenodifenol (nr CAS 80-05-7):

 • Niektóre układy pamięci w płytkach drukowanych

Tlenek kadmu (nr CAS 1306-19-0):

 • Niektóre przekaźniki w płytkach drukowanych

Tritlenek diboru (nr CAS 1303-86-2):

 • Niektóre kryształy w płytkach drukowanych

Bezwodnik kwasu heksahydrometyloftalowego (nr CAS 25550-51-0):

 • Niektóre diody LED w płytkach drukowanych

Azotan ołowiu(II) (nr CAS 10099-74-8):

 • Niektóre złącza w płytkach drukowanych

Cyrkoniano-tytanian ołowiu (nr CAS 12626-81-2):

 • Niektóre rezonatory w płytkach drukowanych

1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonian (nr CAS 29420-49-3):

 • Niektóre dławiki w płytkach drukowanych

Tetratlenek triołowiu (minia ołowiowa) (nr CAS 1314-41-6):

 • Niektóre rezonatory w płytkach drukowanych

Kwas borowy (nr CAS 10043-35-3):

 • Niektóre rezonatory w płytkach drukowanych

2-metyloimidazol (nr CAS 693-98-1):

 • Niektóre przekaźniki w płytkach drukowanych

4-tert-butylofenol (CAS No. 98-54-4)

 • Niektóre czujniki

Dekametylocyklopentasiloksan (CAS No. 541-02-6)

 • Niektóre czujniki
 • Niektóre przełączniki w płytach PCBA

Dodekametylocykloheksasiloksan (CAS No. 540-97-6)

 • Niektóre czujniki
 • Niektóre przełączniki w płytach PCBA

Imidazolidyno-2-tion (2-imidazolino-2-tiol) (CAS No. 96-45-7)

 • Niektóre czujniki
 • Niektóre wyłączniki krańcowe

Trójtlenek tytanu ołowiu (CAS No. 12060-00-3)

 • Niektóre zasilacze
 • Niektóre brzęczyki wewnątrz jednostek alarmowych

Oktametylocyklotetrasiloksan (CAS No. 556-67-2)

 • Niektóre przełączniki w płytach PCBA

Wyżej wymienione elementy nie stanowią zagrożenia bezpieczeństwa dla klientów i użytkowników końcowych w normalnych warunkach użytkowania, pod warunkiem że urządzenie jest eksploatowane zgodnie z instrukcjami KONE, a elementy są utylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Niniejsza informacja jest regularnie uzupełniania na podstawie aktualnej listy kandydackiej. Ostatnia aktualizacja treści została dokonana dnia 17.01.2024.

Informacja dotycząca ochrony środowiska

Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze jej użytkowanie oznacza wyrażenie zgody na instalację w komputerze plików cookies – można je odinstalować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website