• HOME
 • Privacy statement

Polityka prywatności

Cel niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności

Firma KONE Corporation oraz jej pracownicy, partnerzy, spółki zależne i stowarzyszone („KONE”) zobowiązują się do ochrony prywatności Użytkownika i jego danych osobowych. KONE przetwarza dane osobowe zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi zasadami ochrony danych oraz obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi danych osobowych (w tym, w stosownych przypadkach, z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).

Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera kompleksowe informacje o czynnościach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prowadzonych przez KONE. Dokument może zostać uzupełniony oświadczeniami o ochronie prywatności, które dotyczą konkretnego rozwiązania, a także dodatkową dokumentacją lokalną. Ponadto prawa przysługujące Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą, mogą różnić się w zależności od kraju i obowiązujących w nim przepisów o ochronie prywatności. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności przedstawiono prawa przysługujące na mocy przepisów o ochronie danych obowiązujących w Unii Europejskiej.

Oświadczenie o ochronie prywatności zostało podzielone na różne części, które dotyczą różnych funkcji logicznych związanych z przetwarzaniem danych osobowych w KONE. Na końcu tego Oświadczenia o ochronie prywatności znajdują się informacje o prawach przysługujących Użytkownikowi jako osobie, której dane dotyczą.

 1. Strony i usługi internetowe KONE
 2. Bazy danych dotyczących zarządzania relacjami z klientami firmy KONE
 3. Dane dostawców i podwykonawców KONE
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
 5. Aktualizacje Oświadczenia o ochronie prywatności

Administrator danych oraz informacje kontaktowe

Z perspektywy osoby, której dane dotyczą, administratorem jej danych osobowych jest lokalna spółka wchodząca w skład grupy KONE, z którą dana osoba jest lub była w kontakcie bądź utrzymuje bliskie relacje.

Wiele narzędzi i procesów używanych w KONE ma charakter globalny, a firma KONE Corporation w sposób scentralizowany udostępnia je lokalnym podmiotom KONE. W obrębie tych globalnych narzędzi i procesów dane osobowe są kontrolowane łącznie przez lokalną spółkę należącą do grupy KONE oraz firmę KONE Corporation.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z firmą KONE we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

KONE Building
Keilasatama 3, 02150 Espoo, Finlandia
Telefon: +358 204 751
Osoba kontaktowa: Global Legal (globalny dział prawny), Data Protection Counsel (doradca ds. ochrony danych), personaldatarequest@kone.com

Wszelkie prośby odnoszące się do korzystania z praw osoby, której dane dotyczą, można wysyłać do KONE przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w witrynie kone.com pod adresem http://www.kone.com/en/contact.aspx [należy wybrać opcję „Personal Data Enquiry” (Zapytanie o dane osobowe)].

1. Strony i usługi internetowe KONE

Ta część zawiera ogólne informacje na temat przetwarzania przez KONE danych osobowych Użytkownika w związku z niniejszą witryną i innymi usługami internetowymi firmy KONE („Witryna”). KONE będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgromadzone za pośrednictwem Witryny zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli Użytkownik zamierza przeglądać Witrynę lub korzystać z niej w inny sposób, powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. Jeśli Użytkownik nie akceptuje niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności, musi opuścić Witrynę.

1.1 Gromadzone dane osobowe

Użytkownik może odwiedzać Witrynę bez wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Witryna jest technicznie podzielona na oddzielne części. Niektóre z nich mogą wymagać zgromadzenia większej ilości danych osobowych Użytkownika, natomiast inne mogą być używane bez przetwarzania danych osobowych.

Podczas odwiedzania Witryny komputer Użytkownika automatycznie wysyła do KONE określone informacje techniczne i inne (tj. adres IP, rodzaj przeglądarki oraz źródło wizyty). KONE gromadzi również informacje na temat użycia Witryny przez Użytkownika za pomocą plików cookie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Pliki cookie” niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

W niektórych obszarach Witryny Użytkownik może zostać poproszony o podanie danych osobowych i (lub) zarejestrowanie się w usłudze w celu uzyskania do niej dostępu. Gdy Użytkownik zarejestruje się w Witrynie lub uzyska odpowiedni kod identyfikacyjny umożliwiający dostęp do kont, KONE może poprosić o podane określonych informacji.

1.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Witryny są przetwarzane przez KONE w następujących celach:

 • umożliwianie wydajnego i bezpiecznego korzystania z Witryny;
 • rozwijanie Witryny pod kątem lepszej jakości i szerszego zakresu usług;
 • zapewnianie spersonalizowanych usług i treści, które uwzględniają określone potrzeby i zainteresowania Użytkownika;
 • doskonalenie usług świadczonych Użytkownikowi;
 • kontaktowanie się z Użytkownikiem;
 • prowadzenie badań i gromadzenie statystyk (np. dotyczących sekcji Witryny odwiedzanych przez Użytkowników i czasu spędzanego przez nich w Witrynie).

KONE dokłada wszelkich starań, żeby świadczyć ekonomiczne usługi, które nie wymagają oddzielnego rejestrowania się w każdej usłudze dostępnej w Witrynie.

Uzasadnione interesy KONE związane z celami wymienionymi powyżej stanowią podstawy prawne dla przetwarzania danych. W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy prawa, KONE poprosi osobę, której dane dotyczą, o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.3 Źródła danych osobowych i okres przechowywania

Dane osobowe są otrzymywane bezpośrednio od osób, których dotyczą, lub pozyskiwane w związku z korzystaniem przez te osoby z Witryny.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie usunięte lub zanonimizowane.

1.4 Pliki cookie

KONE może od czasu do czasu umieszczać na komputerze lub urządzeniu przenośnym Użytkownika informacje, znane powszechnie jako „pliki cookie”, które umożliwiają jego identyfikację, o ile Użytkownik wyraził zgodę na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze lub urządzeniu, np. za pomocą funkcji wyrażenia zgody lub przez zmianę ustawień przeglądarki. Pliki cookie dostarczają firmie KONE informacji na temat sposobów i czasu korzystania z Witryny przez Użytkownika oraz umożliwiają doskonalenie Witryny w celu poprawy jakości usług. Pliki cookie są obecnie powszechnie stosowane w wielu witrynach internetowych. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową lub użyć narzędzia KONE do konfigurowania plików cookie, aby je wyłączyć. Należy pamiętać, że wyłączenie plików cookie może uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w Witrynie.

1.5 Remarketing

Witryna może korzystać z remarketingu w usłudze Google AdWords, aby wyświetlać reklamy oparte na niedawnych odwiedzinach Użytkownika w Witrynie („Remarketing”). Remarketing w Witrynie służy do budowania świadomości w zakresie rozwiązań i usług KONE. Informacje dotyczące odwiedzin są gromadzone przez umieszczenie pliku cookie podmiotu zewnętrznego na komputerze Użytkownika. Użytkownik może nie wyrazić zgody na Remarketing w związku z korzystaniem z Witryny, używając narzędzia KONE do konfigurowania plików cookie. Użytkownik może skorzystać z kompleksowych opcji rezygnacji dotyczących korzystania z witryn podmiotów zewnętrznych, odwiedzając witrynę internetową Network Advertising Initiative, zmieniając ustawienia reklam remarketingowych w witrynie Google Ad Settings (Ustawienia reklam) lub wyłączając pliki cookie.

Rezygnacja z remarketingu w usłudze Google AdWords

1.6 Analizy witryn internetowych

KONE korzysta z usług analizy witryn internetowych, np. Adobe Analytics i Google Analytics, aby gromadzić dane statystyczne na temat użytkowników Witryny w celu ulepszania jej zawartości. Dane te są zwykle anonimowe, jeśli jednak Użytkownik podał swoją tożsamość podczas pobierania treści z Witryny, zalogował się w usłudze online KONE lub odwiedził Witrynę, klikając łącze w wiadomości e-mail, KONE może zidentyfikować zebrane dane analityczne dotyczące korzystania z Witryny przez tego Użytkownika. Użytkownik może skorzystać z funkcji rezygnacji dostępnej w narzędziu KONE do konfigurowania plików cookie, aby uniemożliwić KONE śledzenie jego odwiedzin w Witrynie. W przypadku odwiedzania witryn KONE przy użyciu różnych komputerów lub przeglądarek należy powtórzyć to działanie. Aby wycofać zgodę na usługę Google Analytics, Użytkownik może pobrać dodatek do przeglądarki Google Analytics Opt-out.

Rezygnacja z usług analitycznych Google

1.7 Przekazywanie danych osobowych

KONE nie będzie przekazywać żadnych danych osobowych podmiotom innym niż firma KONE Corporation lub jej partnerzy, spółki stowarzyszone, spółki zależne i podwykonawcy. Ze względu na wymogi techniczne i praktyczne niektóre dane osobowe mogą być przetwarzane przez podwykonawców, którzy znajdują się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bądź na serwerach podwykonawców zlokalizowanych poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tacy podwykonawcy wyrazili jednak zgodę na zachowanie zgodności ze standardami firmy KONE w zakresie przetwarzania danych osobowych.

KONE może przekazywać renomowanym podmiotom zewnętrznym zagregowane dane statystyczne na temat swoich klientów, sprzedaży, wzorców ruchu i innych informacji powiązanych z Witryną, ale dane te nie będą zawierać żadnych danych osobowych.

2. Bazy danych dotyczących zarządzania relacjami z klientami firmy KONE

Jak wiele innych firm, KONE używa baz danych dotyczących zarządzania relacjami z klientami („CRM”) do zarządzania sprzedażą i działaniami marketingowymi oraz ich śledzenia. Bazy danych CRM firmy KONE zawierają dane osobowe klientów, potencjalnych klientów i przedstawicieli innych firm, z którymi KONE utrzymuje relacje biznesowe lub chce takie relacje nawiązać. Bazy danych CRM firmy KONE mogą również zawierać dane osobowe klientów KONE lub użytkowników końcowych, którzy kontaktują się z KONE w sprawach wind, schodów ruchomych lub innego sprzętu serwisowanego przez KONE, a także dane osobowe interesariuszy zewnętrznych, z którymi KONE chce nawiązać kontakt i którym chce przedstawić ogólne informacje na temat prowadzonej działalności (np. przedstawicieli mediów, osób mających wpływ na gospodarkę).

Niniejsza część zawiera szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych związanych z zarządzaniem relacjami z klientami przez firmę KONE.

2.1 Gromadzone dane osobowe

Następujące informacje są gromadzone i przetwarzane w związku z zarządzaniem relacjami z klientami:

 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu komórkowego
 • Numer telefonu stacjonarnego
 • Numer faksu
 • Adres
 • Język
 • Inne informacje istotne dla relacji biznesowej

Takie dane osobowe są dalej w niniejszej części 2 Oświadczenia o ochronie prywatności określane jako „dane osobowe”, a osoby fizyczne, których dane są przetwarzane, są określane jako „osoby, których dane dotyczą”.

2.2 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Cele przetwarzania danych osobowych przez KONE obejmują ułatwienie prowadzenia działalności biznesowej, wspieranie działań sprzedażowych, zarządzanie dostawami, usługami serwisowymi oraz fakturowaniem, kontaktowanie się z klientami w sprawach związanych z zarządzaniem umowami i marketingiem oraz utrzymywanie relacji z klientami. KONE może również używać danych osobowych do obsługi incydentów i roszczeń, a także do zapewnienia pomocy na żądanie klienta.

KONE może kontaktować się z osobami, których dane dotyczą, w celu przeprowadzania ankiet na temat lojalności klientów. Aby ulepszać swoje usługi, firma KONE pragnie otrzymywać odpowiedzi na ankiety wraz z imieniem i nazwiskiem osoby kontaktowej klienta. Przetwarzanie imienia i nazwiska Użytkownika oraz wszelkich innych danych osobowych w związku z ankietami na temat lojalności klientów wymaga wyrażenia zgody przez Użytkownika. Wszystkie odpowiedzi i dane zgromadzone w związku z takimi ankietami zostaną sklasyfikowane przez KONE jako dane poufne. Podczas przesyłania i obsługi takich danych w firmie KONE zostaną zastosowane odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji umów sprzedaży, których firma klienta jest stroną. Dodatkowo przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów KONE związanych ze zwykłymi celami biznesowymi firmy. W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy prawa, KONE poprosi osobę, której dane dotyczą, o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2.3 Źródła danych osobowych i okres przechowywania

Dane osobowe są otrzymywane od klientów lub pozyskiwane w związku z korzystaniem przez nich z produktów i usług KONE. Dane osobowe mogą również pochodzić od przedstawicieli KONE, którzy gromadzą je w toku prowadzonych interakcji biznesowych z osobami, których dane dotyczą. W niektórych przypadkach KONE może gromadzić dane osobowe z rejestrów publicznych i innych wiarygodnych źródeł zewnętrznych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji powyższych celów. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie usunięte lub zanonimizowane.

2.4 Przekazywanie danych osobowych

KONE wykorzystuje dane osobowe jedynie do realizacji wewnętrznych celów biznesowych i nie przekazuje ich żadnym podmiotom zewnętrznym. Spółki zależne, podwykonawcy i inni usługodawcy firmy KONE mogą uzyskiwać dostęp do niektórych danych osobowych i je przetwarzać w zakresie, jaki jest niezbędny w związku z powyższymi celami. KONE zapewnia związanie takich podmiotów zewnętrznych umowami, które nakładają wystarczające wymogi w zakresie ochrony danych i zachowania poufności.

Ze względu na wymagania techniczne i praktyczne dane osobowe mogą być również przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. KONE dba o to, by takie przekazywanie danych było uzasadnione odpowiednią podstawą prawną.

3. Dane dostawców i podwykonawców KONE

Firma KONE Corporation oraz jej pracownicy, partnerzy, spółki zależne i stowarzyszone (łącznie „KONE”) używa rozwiązań i technologii baz danych do zarządzania danymi kontaktowymi przedstawicieli dostawców i podwykonawców KONE. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności zawiera szczegółowe informacje o przetwarzaniu przez KONE danych osobowych, które dotyczą takich działań w zakresie zaopatrzenia i zakupów („Bazy danych dostawców”).

3.1 Gromadzone dane osobowe

Następujące informacje są gromadzone i przetwarzane w związku z Bazami danych dostawców:

 • Imię i nazwisko
 • Stanowisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres
 • Informacje dotyczące fakturowania
 • Inne informacje istotne dla relacji biznesowej
 • Dane pracowników podwykonawców Imię i nazwisko, data urodzenia, informacje kontaktowe, informacje o zatrudnieniu, kwalifikacje i certyfikaty, Inne dane osobowe wymagane przez klientów KONE, które służą do zapewnienia prawidłowej kontroli dostępu do placów budowy oraz ich bezpieczeństwa

Takie informacje osobowe są dalej w części 3 Oświadczenia o ochronie prywatności określane jako „dane osobowe”, a osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane, są określane jako „osoby, których dane dotyczą”.

3.2 Cele i podstawa prawna przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych osobowych przez KONE jest ułatwienie firmie KONE prowadzenia działań w zakresie zaopatrzenia, zakupów, fakturowania i zarządzania umowami. KONE może również wykorzystywać te informacje do rozpatrywania roszczeń i zarządzania incydentami, a także do realizacji wymogów w zakresie należytej staranności w odniesieniu do dostawców.

KONE może używać informacji kontaktowych do celów ogólnej komunikacji i zarządzania relacjami z dostawcami, np. do wysyłania odpowiednich informacji na temat działań firmy i nadchodzących wydarzeń.

Ponadto w celu spełnienia swoich zobowiązań, które są związane z jakością i bezpieczeństwem prowadzonych działań, KONE musi być w stanie w sposób wiarygodny zidentyfikować wszystkie pracujące dla niej osoby zewnętrzne. Aby umożliwić identyfikację pracowników zewnętrznych, KONE musi przechowywać określone dane osobowe na ich temat w Bazach danych dostawców. Informacje dotyczące pracowników zewnętrznych, które są przechowywane w Bazach danych dostawców, będą używane wyłącznie do identyfikacji pracowników zewnętrznych i zarządzania nimi, odpowiednio do potrzeb związanych z ich pracą na rzecz KONE.

KONE przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne do realizacji umów zaopatrzenia lub uzasadnionych interesów firmy KONE związanych z jej zwykłymi działaniami biznesowymi. Firma KONE może być również zobowiązana na mocy lokalnie obowiązującego prawa do gromadzenia określonych informacji o dostawcach oraz ich pracownikach i przedstawicielach. Takie zobowiązania mogą być związane m.in z wymogami w zakresie bezpieczeństwa, podatkami, ubezpieczeniami i innymi ustawowymi zobowiązaniami kontrahenta w przypadku, gdy prace są realizowane przez podmiot zewnętrzny. W sytuacjach, w których jest to wymagane na mocy prawa, KONE poprosi osobę, której dane dotyczą, o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3.3 Źródła danych osobowych i okres przechowywania

Dane osobowe są otrzymywane od dostawców lub pozyskiwane w związku z ich relacją biznesową z firmą KONE. Informacje o pracownikach zewnętrznych są zwykle uzyskiwane od firm podwykonawczych, które są pracodawcami takich osób. W niektórych przypadkach KONE może gromadzić dane osobowe z rejestrów publicznych i innych wiarygodnych źródeł zewnętrznych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji powyższych celów. Po tym okresie dane osobowe zostaną skutecznie usunięte lub zanonimizowane.

3.4 Przekazywanie danych osobowych

KONE wykorzystuje dane osobowe jedynie do realizacji wewnętrznych celów biznesowych i nie przekazuje ich żadnym podmiotom zewnętrznym. Spółki zależne, podwykonawcy i inni usługodawcy firmy KONE mogą uzyskiwać dostęp do niektórych danych osobowych i je przetwarzać w zakresie, jaki jest niezbędny w związku z powyższymi celami. KONE zapewnia związanie takich podmiotów zewnętrznych umowami, które nakładają wystarczające wymogi w zakresie ochrony danych i zachowania poufności.

Ze względu na wymagania techniczne i praktyczne dane osobowe mogą być również przetwarzane poza terenem Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. KONE dba o to, by takie przekazywanie danych było uzasadnione odpowiednią podstawą prawną.

4. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą w dowolnym momencie skontaktować się z KONE i poprosić o dostęp do swoich danych osobowych. Na prośbę osoby, której dane dotyczą, KONE skoryguje lub usunie wszelkie niekompletne, niedokładne lub przestarzałe dane osobowe. Osoby, których dane dotyczą, mogą wysyłać prośby do KONE, korzystając z formularza kontaktowego dostępnego w witrynie kone.com pod adresem http://www.kone.com/en/contact.aspx [należy wybrać opcję „Personal Data Enquiry” („Zapytanie o dane osobowe”)].

Jeśli przetwarzanie danych osobowych wymaga wyrażenia zgody, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów firmy KONE, osoba, której dane dotyczą, może zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania na podstawie konkretnej sytuacji. Osoba, której dane dotyczą, musi przedstawić taką sytuację w zgłoszeniu sprzeciwu.

W pewnych okolicznościach osoby, których dane dotyczą, mogą również zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, a także poprosić o możliwość przeniesienia danych. W przypadku, gdy osoby, których dane dotyczą, mają wątpliwości lub uwagi odnośnie do czynności prowadzonych przez KONE w związku z przetwarzaniem, mają one również prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

KONE może odrzucić prośbę lub naliczyć uzasadnioną opłatę za jej realizację, jeśli prośba jest wyraźnie bezzasadna lub nadmierna bądź jeśli KONE ma inne uzasadnione podstawy do odmowy. Takie uzasadnione podstawy mogą na przykład obejmować brak możliwości usunięcia przez KONE danych osobowych, które muszą być przechowywane ze względu na lokalne wymogi prawne lub w celu utrzymania ścieżki audytu do końca lokalnie obowiązującego okresu reklamacji. KONE może również wymagać przechowywania danych do celów realizacji zobowiązań umownych.

Należy zauważyć, że w przypadku zablokowania lub usunięcia danych osobowych na żądanie Użytkownika firma KONE może nie być w stanie świadczyć usług, z których Użytkownik chciałby skorzystać lub które wcześniej zamówił bądź o które wnioskował, jak również może nie mieć możliwości dostarczenia treści, które Użytkownik chciałby pobrać lub otrzymać.

5. Aktualizacje Oświadczenia o ochronie prywatności

KONE podejmuje starania mające na celu rozwój Witryny i prowadzonej działalności, a także doskonalenie procesów i narzędzi związanych z ochroną danych, dlatego zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. KONE zachęca Użytkowników do okresowego przeglądania Oświadczenia o ochronie prywatności pod kątem wprowadzonych zmian. W zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa w zakresie ochrony prywatności, KONE może kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem innych interfejsów lub przy użyciu zebranych danych kontaktowych, aby dostarczać informacje o aktualizacjach, które mają istotny wpływ na Użytkownika jako osobę, której dane dotyczą.

Privacy statement

Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze jej użytkowanie oznacza wyrażenie zgody na instalację w komputerze plików cookies – można je odinstalować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website