• HOME
  • Privacy statement
Back to top

Polityka prywatności

Cel polityki prywatności

Niniejsze zasady polityki prywatności dotyczą serwisów internetowych

www.kone.com oraz www.kone.pl, należących do KONE Corporation (zwane są dalej “Polityką prywatności”) i zawierają ogólne informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez KONE Corporation i jej pracowników, partnerów oraz podmioty zależne (zwanych dalej „KONE”) pozyskanych za pomocą serwisów internetowych www.kone.com i www.kone.pl, należących do KONE Corporation (zwanych dalej „Stroną”). Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Polityki prywatności. W razie braku zgody na warunki zawarte w Polityce prywatności Użytkownik powinien opuścić Stronę.

Ochrona danych osobowych

KONE zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Użytkowników serwisu zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.1997 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

Przetwarzanie danych osobowych

Co do zasady ze Strony można korzystać bez konieczności wprowadzania jakichkolwiek danych osobowych. Jednak w niektórych częściach Strony Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie danych osobowych w celu dostępu do części usług na Stronie ponadto może istnieć konieczność zarejestrowania się poprzez podanie we wniosku rejestracyjnym danych osobowych Użytkownika. KONE będzie przetwarzać dane osobowe zgromadzone za pośrednictwem Strony zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z przepisami zawartymi w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.09.1997 (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926). Przetwarzanie danych osobowych jest możliwe tylko za zgodą Użytkownika, a Użytkownik może w każdym momencie wycofać swoją zgodę. Jednakże przetwarzanie danych osobowych jest konieczne, by firma KONE mogła zapewnić Użytkownikowi dostęp do określonych treści zawartych na Stronie. Cofnięcie zatem zgody może doprowadzić do sytuacji, w której firma KONE nie będzie mogła dostarczyć Użytkownikowi dostępu do wspomnianych treści. Strona jest podzielona na działy. Dostęp do niektórych wymaga przetwarzania danych osobowych, podczas gdy dostęp do pozostałych nie niesie ze sobą konieczności ich przetwarzania.

KONE przetwarza dane osobowe wyłącznie tych Użytkowników, którzy wyrazili na to zgodę. Mają oni prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia z bazy danych. KONE zobowiązuje się dołożyć najwyższych starań, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych osobowych przy ich przetwarzaniu.

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

i) doskonalenie usług i produktów www.kone.com i www.kone.pl stosownie do potrzeb Klientów

ii) rozwój i zarządzanie relacjami z Klientami

iii) rozwój i zarządzanie produktami i usługami www.kone.com i www.kone.pl

iv) doskonalenie usług i produktów związanych z www.kone.com i www.kone.pl

v) zarządzanie wewnętrznymi i zewnętrznymi interesami KONE Corporation, jej partnerów i podwykonawców, związanymi z usługami i produktami na www.kone.com i www.kone.pl

vi) bezpośredni marketing i pozyskiwanie danych oraz działania z tym związane, takie jak, dostosowywanie danych Klientów do powyższych celów KONE Corporation, jej partnerów i podwykonawców.

Cookies

W niektórych przypadkach KONE może umieszczać na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika informacje powszechnie określane jako ciasteczka (ang. „cookies”). Informacje te pozwalają na identyfikację Użytkownika, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę na przykład poprzez ustawienie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej. Ciasteczka (ang. „cookies”) przekazują KONE informacje o tym, w jaki sposób Użytkownik korzystał ze Strony i pozwalają doskonalić nawigację i zawartość strony KONE. Ciasteczka (ang. „cookies”) są dziś powszechnym narzędziem wykorzystywanym na stronach internetowych. Użytkownik może jednak nie wyrazić zgody na umieszczanie ciasteczek („cookies”) na swoim komputerze lub innym urządzeniu poprzez wyłączenie odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej lub poprzez skorzystanie z funkcji opt-out na Stronie KONE. Wymagane jest powtórzenie tej czynności, jeżeli Użytkownik korzysta ze Strony KONE na innym komputerze lub urządzeniu i/lub przy pomocy innej przeglądarki internetowej.

Remarketing

KONE korzysta z narzędzia Google AdWords Remarketing, aby wyświetlać reklamy na podstawie ostatnich wizyt na Stronie ("Remarketing"). Remarketing na Stronie używany jest do budowania świadomości produktów i usług KONE. Informacje na temat ostatnich wizyt na Stronie gromadzone są poprzez ciasteczka ("cookies") umieszczone na komputerze Użytkownika. Użytkownik może wyłączyć opcję remarketingu w ustawieniach na stronie Google Ad Settings.

Wyłączanie remarketingu Google Ad »

Analiza ruchu na stronie internetowej

KONE korzysta z narzędzi analizy ruchu na stronie internetowej, takich jak Adobe Analytics i Google Analytics. Służy to gromadzeniu anonimowych danych statystycznych o Użytkownikach strony KONE w celu zwiększenia jakości publikowanych na niej treści. Użytkownik może wyłączyć funkcję analizy strony internetowej KONE w trakcie swoich wizyt korzystając z poniższych odnośników. Należy powtórzyć ww. działania, jeśli Użytkownik odwiedza stronę KONE z innego komputera i/lub za pomocą innej przeglądarki internetowej.


Wyłączenie analizy ruchu na stronie KONE »


Wyłączenie analizy ruchu Google Analytics »

Wtyczki mediów społecznościowych

Na stronie KONE mogą być wykorzystywane wtyczki mediów społecznościowych (AddThis), które umożliwiają dodawanie, przechowywanie, opisywanie i udostępnianie poszczególnych treści ze strony KONE na profilach Użytkowników strony w mediach społecznościowych (np. na Facebooku, w Google+ czy LinkedIn). Wtyczki mediów społecznościowych można rozpoznać po charakterystycznych przyciskach umożliwiających udostępnianie treści.

Wyżej wymienione wtyczki oraz inne odnośniki do stron internetowych na stronie KONE, mogą należeć do osób trzecich lub być pod ich kontrolą. Firma KONE nie ma wpływu na strony osób trzecich i nie jest odpowiedzialna za treści na nich publikowane.

Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych może spowodować wysyłanie informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika poszczególnym mediom społecznościowym. Może to także spowodować, że strona internetowa osoby trzeciej zainstaluje na komputerze Użytkownika pliki cookies, umożliwiające śledzenie sposobu korzystania ze strony przez Użytkownika, o ile użytkownik jest zarejestrowany i zalogowany w danym portalu społecznościowym. Można wyłączyć tę opcję poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Działanie wtyczek mediów społecznościowych jest zgodne z warunkami ochrony prywatności danych stron mediów społecznościowych. Można także skorzystać z opcji wyłączenia wtyczek mediów społecznościowych na stronie KONE. W tym celu należy kliknąć poniższy link.
Wyłączenie AddThis »

Przekazywanie danych osobowych

KONE Corporation, jej partnerzy, oddziały, filie i podwykonawcy, nie przekazują żadnych danych osobowych podmiotom trzecim. Ze względu na wymogi techniczne niektóre dane osobowe mogą być przetwarzanie i umieszczane na serwerach podwykonawców, którzy zaakceptowali standardy przetwarzania danych osobowych KONE. KONE zastrzega sobie prawo do dostarczania danych statystycznych dotyczących swoich klientów podmiotom trzecim, jednak te dane nie będą zawierały danych osobowych.

Kontakt z KONE

W każdym momencie Użytkownik może skontaktować się z KONE w celu sprawdzenia, czy zgromadzone przez KONE jego dane osobowe są poprawne. Na prośbę Użytkownika KONE zobowiązuje się do poprawienia danych lub usunięcia danych niepełnych, błędnych lub nieaktualnych. W celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skontaktować się z KONE poprzez e-mail lub formularz na stronie korporacyjnej www.kone.com.

KONE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Dodatkowe pytania i uwagi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez KONE należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza na stronie korporacyjnej www.kone.com.

Aktualizacja Polityki ochrony prywatności

Celem KONE jest nieustanne zwiększanie jakości swojej strony internetowej, dlatego KONE zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki ochrony prywatności. Dodatkowe pytania i uwagi na temat KONE jako administratora danych osobowych powinny być kierowane przez formularz kontaktowy na stronie korporacyjnej www.kone.com.

Badania Lojalności Klientów

Firma KONE kontaktuje się ze swoimi Klientami w ramach prowadzonych Badań Lojalności Klientów. W celu zwiększenia jakości swoich usług firma KONE gromadzi dane osobowe. Ich przetwarzanie odbywa się za zgodą Klienta. Wszystkie zebrane dane związane z badaniami są poufne, w trakcie ich przetwarzania zachowane są właściwie środki bezpieczeństwa. KONE będzie przetwarzać zgromadzone dane zgodnie z obowiązującym prawem. KONE Corporation, jej partnerzy, oddziały, filie i podwykonawcy, nie przekazują żadnych danych osobowych osobom trzecim. Ze względu na wymogi techniczne niektóre dane osobowe mogą być przetwarzanie i umieszczane na serwerach podwykonawców, którzy zaakceptowali standardy przetwarzania danych osobowych KONE. Klienci mogą w każdym momencie skontaktować się z KONE i sprawdzić, czy ich dane osobowe są prawidłowe. KONE na prośbę Klientów będzie aktualizowało lub usuwało wszelkie niekompletne, błędne lub nieaktualne dane osobowe. Więcej informacji na ten temat można uzyskać wypełniając formularz kontaktowy na stronie korporacyjnej www.kone.com.