Back to top

Bezpieczeństwo to wspólny wysiłek

Bezpieczeństwo obejmuje każdego, od technologii i firm konserwacyjnych do Właścicieli budynków i Użytkowników urządzeń. Mamy globalne procedury, procesy i instrukcje, które umożliwiają nam prowadzić naszą działalność, w tym działalność podwykonawców, w sposób zorganizowany i globalnie zharmonizowany.

Każdy, kto korzysta z windy lub schodów ruchomych musi być świadomy własnego zachowania, na przykład trzymać dzieci za ręce podczas jazdy schodami ruchomymi i nie blokować drzwi windy..

Właściciele budynków i firmy konserwacyjne są odpowiedzialne za profesjonalne konserwowanie urządzeń i utrzymanie ich w dobrym stanie.

Bezpieczeństwo dzieci

Nawyki rozwinięte u dzieci często się utrzymują. Dlatego KONE widzi w dzieciach ważną grupę docelową, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo urządzeń.

Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie z naszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju