KONE jako pierwsza w branży osiągnęła neutralność węglową jednostek produkcyjnych na całym świecie

KONE jako pierwsza w branży osiągnęła neutralność węglową jednostek produkcyjnych na całym świecie

Informacje prasowe Opublikowano 09.28.2023

KONE Corporation, komunikat prasowy, 28 września 2023

KONE Corporation, światowy lider w branży wind i schodów ruchomych, osiągnął kamień milowy 18 miesięcy przed terminem, kiedy to jednostki produkcyjne KONE stały się neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla pod koniec czerwca 2023 r. Osiągnięcie to świadczy o zaangażowaniu firmy KONE w realizację zobowiązania klimatycznego i zapewnieniu najlepszych w swojej klasie operacji łańcucha dostaw na całym świecie. W 2020 r. firma KONE dostosowała i zatwierdziła swoją ambitną, opartą na działaniach drogę do działań neutralnych pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r. z inicjatywą Science Based Targets mającą na celu ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5°C.

Prowadzenie zrównoważonych operacji fabrycznych na całym świecie

KONE posiada dziesięć zakładów produkcyjnych w siedmiu krajach na całym świecie. Wszystkie z nich aktywnie pracowały nad zmniejszeniem emisji z zakresu 1 i 2 o 71% w porównaniu z poziomem odniesienia z 2018 r.

W ramach celów emisji z zakresu 1 firma KONE stale inwestuje w efektywność energetyczną i pracuje nad przejściem na pojazdy elektryczne we wszystkich swoich jednostkach produkcyjnych.

Firma KONE zainwestowała w efektywność energetyczną oraz robotykę i automatyzację linii produkcyjnych, a także między innymi w systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, zwiększając oszczędność energii. W 8 z 10 fabryk wózki widłowe zostały zastąpione wózkami widłowymi z napędem elektrycznym, a większość pozostałych wózków widłowych napędzanych olejem napędowym jest teraz napędzana biopaliwami.

Ponadto KONE zainstalował panele słoneczne w dziewięciu z dziesięciu swoich jednostek produkcyjnych, a wszystkie jednostki kupują w 100% energię elektryczną ze źródeł odnawialnych od początku 2023 r. Dwa zakłady produkcyjne przeszły na partnerów w zakresie zielonego ciepłownictwa. Pozostała emisja dwutlenku węgla jest kompensowana przez partnera zewnętrznego.

"To znaczący krok w realizacji ambicji firmy KONE, aby mieć najbardziej odporny, zrównoważony i konkurencyjny łańcuch dostaw w branży", mówi Mikko Korte, EVP, KONE Supply Chain. "Zrównoważony rozwój jest podstawową zasadą we wszystkich naszych firmach i operacjach. Jednostki produkcyjne są integralną częścią naszego łańcucha dostaw i śladu węglowego, i jestem bardzo dumny z tego, że KONE przewodzi branży w osiąganiu neutralności węglowej na tym froncie."

Ambitne cele klimatyczne KONE

W 2020 r. firma KONE ogłosiła swoje zobowiązanie klimatyczne z opartymi na podstawach naukowych celami dotyczącymi znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r., zgodnie z ograniczeniem globalnego ocieplenia do 1,5°C. KONE jako pierwszy w branży wind i schodów ruchomych wyznaczył ambitne cele klimatyczne, potwierdzone w oparciu o najnowszą naukę o klimacie przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Ponadto firma KONE zobowiązała się do prowadzenia działalności neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a nasze zakłady produkcyjne osiągną ten cel już 18 miesięcy do przodu pod koniec czerwca 2023 r.

Firma KONE zobowiązała się do zmniejszenia emisji o 50% z własnej działalności. Obejmuje to bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych, które pochodzą ze źródeł kontrolowanych lub będących naszą własnością, takich jak pojazdy (zakres 1), oraz nasze pośrednie emisje gazów cieplarnianych związane z zakupem energii elektrycznej, ciepła lub chłodu (zakres 2) do 2030 r., w porównaniu z poziomem bazowym z 2018 r.

Ponadto firma KONE dąży do zmniejszenia o 40% emisji związanych z materiałami i zużyciem energii w całym cyklu życia swoich produktów (zakres 3) w tym samym okresie docelowym w porównaniu z zamówionymi produktami. Nasze działania mające na celu osiągnięcie tego celu pomagają naszym klientom zmniejszyć ich ślad węglowy i przyczynić się do bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt: 
Hanna Rutanen, SVP, Communications, KONE Corporation, tel. +358 41 507 1361, media@kone.com

Czytaj więcej
Poprzednie komunikaty prasowe są dostępne pod adresem https://www.kone.com/en/news-and-insights/releases/:

January 18, 2023: KONE ranked 19th most sustainable company in the world by Corporate Knights
December 13, 2022: KONE recognized with prestigious 'A' score for climate change
February 24, 2022: KONE awarded as Supplier Engagement Leader by CDP
December 7, 2021: KONE recognized with prestigious 'A' score for climate change
January 28, 2021: KONE enters a new phase of its strategy: 'Sustainable success with customers'
December 8, 2020: KONE awarded CDP 2020 'A' score for corporate sustainability leadership
September 28, 2020: KONE sets ambitious greenhouse gas reduction targets and pledges to have carbon neutral operations by 2030
February 4, 2020: KONE awarded as Supplier Engagement Leader by CDP
January 22, 2020: KONE recognized for outstanding climate and sustainability performance by both CDP and Corporate Knights

Informacje o firmie KONE

Misją firmy KONE jest poprawa płynności miejskiego życia. Jako światowy lider w branży wind i schodów ruchomych, KONE oferuje windy, schody ruchome i automatyczne drzwi do budynków, a także rozwiązania w zakresie konserwacji i modernizacji w celu zwiększenia wartości budynków przez cały cykl ich życia. Dzięki bardziej efektywnemu przepływowi® ludzi sprawiamy, że podróże ludzi są bezpieczne, wygodne i niezawodne, w wyższych i inteligentniejszych budynkach. W 2022 roku KONE osiągnął roczną sprzedaż w wysokości 10,9 mld EUR, a na koniec roku ponad 60 000 pracowników. Akcje KONE klasy B są notowane na giełdzie Nasdaq Helsinki Ltd. w Finlandii.www.kone.com

Ecofriendly building


Udostępnij

Strona korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Dalsze jej użytkowanie oznacza wyrażenie zgody na instalację w komputerze plików cookies – można je odinstalować w każdej chwili, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat w polityce prywatności.