Back to top

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ INTELIGENTYNYCH MIAST

Popieramy ideę zielonej transformacji, rozwój inteligentnych i niskoemisyjnych eko-miast oraz tworzenie budynków o zerowym zużyciu energii.

Nasze osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska

ŚWIATOWA LISTA CDP

Najwyższa ocena na światowej liście firm przyjaznych środowisku.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Rozwiązania KONE jako pierwsze w branży otrzymały klasę A efektywności energetycznej w klasyfikacji VDI 4707 zgodnie z ISO 25745.

REDUKCJA EMISJI CO2

W latach 2008-2016 ograniczyliśmy o 60% emisję dwutlenku węgla, wynikającą ze zużycia energii (w proporcji do otrzymanych zamówień).

Nasz sposób działania

Na odpowiedzialność środowiskową KONE składają się innowacyjne i energooszczędne rozwiązania oferowane Klientom oraz ograniczanie wpływu naszych działań na środowisko.

ROZWIĄZANIA DO ZIELONYCH BUDYNKÓW

Dostarczamy rozwiązań i usług, które pozwalają naszym Klientom osiągać ich cele w zakresie ograniczania wpływu na środowisko naturalne na każdym etapie życia budynków, począwszy od fazy projektowania i budowy, poprzez konserwację w całym okresie eksploatacji, aż po modernizację.

POMOC W PROJEKTOWANIU ZIELONYCH BUDYNKÓW

W KONE obliczamy zużycie energii naszych urządzeń i doradzamy, jak realizować zielone inwestycje. Publikujemy szczegółowe informacje o wpływie naszych produktów na środowisko, również w kontekście światowych standardów zarządzania energią.

ENERGOOSZCZĘDNY MONTAŻ

Proces montażu nowych urządzeń zgodny jest z naszymi procedurami środowiskowymi. Projekt procesu uwzględnia minimalizację wpływu prac montażowych na środowisko, a nasze systemy zapewniają redukcję zużycia środków chemicznych oraz skuteczne zagospodarowanie odpadów.

WYDAJNY PROCES KONSERWACJI

Inteligentne technologie i zielona flota samochodowa pozwalają zminimalizować emisję dwutlenku węgla oraz podnosić wydajność procesów. Zdalny monitoring redukuje niepotrzebne wezwania Konserwatorów, a samochodowe magazynki najczęściej zużywających się części zamiennych ograniczają liczbę koniecznych wizyt konserwatorów w magazynie głównym. Dzięki takim rozwiązaniom technicznym i organizacyjnym ograniczamy wyraźnie zużycie paliwa.

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI MODERNIZACJI

Stosujemy szereg rozwiązań modernizacyjnych, mających na celu zmniejszenie zużycia energii. Począwszy od wymiany tradycyjnych świetlówek na oświetlenie LED, a skończywszy na pełnej wymianie starego dźwigu na energooszczędne urządzenie najnowszej generacji, wyposażone w system odzyskiwania energii.

ENERGOOSCZĘDNA DZIAŁALNOŚĆ

Nasze działania w zakresie ochrony środowiska koncentrują się na ograniczaniu emisji dwutlenku węgla, poprawie efektywności energetycznej i gospodarności w dysponowaniu materiałami, obniżaniu zużycia wody i substancji niebezpiecznych, a także w ograniczaniu wytwarzania odpadów.

REDUKCJA EMISJI CO2

W latach 2008-2016 ograniczyliśmy o 60% emisję dwutlenku węgla, wynikającą ze zużycia energii, w proporcji do otrzymanych zamówień (kalkulacja obejmuje bezpośrednie i pośrednie zużycie energii, z uwzględnieniem centralnego ogrzewania).

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ W LOGISTYCE

Procesy logistyczne były głównym źródłem emisji gazów cieplarnianych w całkowitej emisji dwutlenku węgla w KONE na poziomie 149 ktCO2e (tysiąc ton ekwiwalentu dwutlenku węgla) w roku 2016 (2015: 148). Wykorzystujemy wyłącznie energooszczędne modele dystrybucji i przykładamy ogromną wagę do ograniczania wpływu procesów transportowych na środowisko m.in. optymalizując trasy dostaw lub wybierając alternatywne sposoby transportu.

WŁAŚCIWE ZARZĄDZANIE FLOTĄ SAMOCHODOWĄ

W 2016 roku 30% emisji gazów cieplarnianych pochodziło z eksploatacji floty samochodowej, która jest drugim największym źródłem emisji gazów przez KONE. Nieustannie poszukujemy nowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie przyjaznej dla środowiska eksploatacji samochodów - służą temu systemy oszczędności paliwa , optymalizowania tras lub pilotażowy program wykorzystania pojazdów elektrycznych.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII W BUDYNKACH

KONE ma ponad 1000 nieruchomości na świecie, w tym biura i centra serwisowe. Nasza Globalna Polityka Zarządzania Nieruchomościami ma m.in. na celu zmniejszanie emisji dwutlenku węgla, wynikającej z użytkowania budynków oraz poszukiwanie sposobów optymalizacji zużycia energii, wykorzystywania zielonej energii, ograniczania produkcji odpadów i poddawania ich recyklingowi etc.

Dowiedz się więcej z naszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju